کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری دوچرخه سواری شهرکرد

۱۳۹۵-۰۷-۰۱

.درخشش تیم دوچرخه سواری دختران لیکومولی در مسابقات کشوری دوچرخه سواری رشته کوهستان، که در شهرکرد برگزار گردید و خانمها فرحبخشیان و ماویز عنوان  قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب نمودند