لیکومولی در مسابقات قهرمانی اسلالوم استان مازنداران

۱۳۹۶-۰۸-۰۱

  تیم اتومبیل رانی لیکومولی در مسابقات قهرمانی، در رشته اسلالوم (حرکات مارپیچ از میان موانع طراحی شده در مسیر) که در تاریخ 12 آبان ماه 96 دراستان مازندران برگزار گردید، حضور یافته و به رقابت با دیگر تیم های حاضر در این مسابقه پرداخت.